Inschrijven groepslessen

 iconRedArrow

Inschrijven voor de groepslessen?

Online inschrijven? klik onder op de button!

 iconRedArrow 

Openingstijden:

Eijsden 

Maandag t/m donderdag
9.00 uur tot 22.00 uur

Vrijdag
9.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag & Zondag
9.00 uur tot 14.00 uur
 

Reserveren Voetbal en Tennis
http://www.sportdomein-maastricht.nl/index.php/sportcentrum-eijsden

Proefles aanvragen

 iconRedArrow

Vraag hier een gratis proefles aan!

 

Sportdomein Eijsden:

info@sportdomein-eijsden.nl

Contact gegevens:

Sportdomein Eijsden

Joseph Partounsstraat 8
Eijsden

043-3117764
info@sportdomein-eijsden.nl

 

Sportdomein Eijsden is een sportcentrum waar gediplomeerde instructeurs en fysiotherapeuten je helpen om je doel te bereiken, fitter te worden en vooral plezier te beleven aan bewegen. Als lokaal sportcentrum hechten wij veel waarde aan gezelligheid en persoonlijke begeleiding. Iedereen is welkom! Kom lekker in een ongedwongen sfeer sporten op je eigen niveau.

Ons veelzijdig sportcentrum in Eijsden is voorzien van moderne apparatuur waar professionele begeleiding 7 dagen per week aanwezig is. Bespreek je doelen met onze instructeurs voor een uitdagend schema en werk op een verantwoorde wijze aan je lichaam. Daarnaast beschikken wij over 2 groepsleszalen waar een grote diversiteit aan groepslessen wordt gegeven, een aparte ruimte voor fysiotherapie. In onze gezellige lounge kan er voor of na het sporten een drankje worden genuttigd.

Overtuig jezelf, bezoek onze centrum en reserveer geheel vrijblijvend een gratis proefles voor fitness of een groepsles naar keuze!

Faciliteiten & Mogelijkheden

Op het gebied van fitness en cardio bieden wij professionele begeleiding aan voor iedereen. Of je nu 1 keer per week, of 4 keer per week komt sporten, iedereen mag gebruik maken van de expertise van onze instructeurs met persoonlijke trainingsschema's. Daarnaast werken wij samen met BenFit, het succesvolle levensstijlprogramma met voedingsadvies, speciale schema's, test- en meetsessies en extra contactmomenten om in een relatief korte tijd je doel te bereiken. Eet, beweeg en relax!

Geen zin om zelfstandig te trainen? Geen probleem! Onze groepslessen zijn een regelrechte hit met uitdagende trainingen op leuke muziek en altijd onder begeleiding van gediplomeerde instructeurs. Doe gezellig mee met een uurtje Zumba, Spinning, Club Power, Club Yoga, XCORE, BBB, Pilates of een van de vele andere freestyle groepslessen. Ook bieden wij Persional Training aan en Bootcamps. Wij hebben een ruim aantal uren per week groepslessen, op diverse tijdstippen en voor elk wat wils. Samen werken aan je gezondheid is niet alleen goed voor je, maar ook nog eens erg gezellig!

Uiteraard is ontspanning net zo belangrijk als actief bezig zijn, dus is ons centrum in Eijsden tevens voorzien van een bar- en loungeruimte. Zelfs bij een blessure ben je bij Sportdomein Eijsden aan het juiste adres. Onze sportmasseur en fysiotherapeuten van Fysio Zuyd zijn op meerdere dagen aanwezig voor behandelingen en persoonlijke begeleiding bij je (herstel)training. Voor een afspraak met een therapeut bel je naar 043-3510800 en vraag je naar een behandeling bij een vestiging van Sportdomein Eijsden.

Naast particulaire begeleiding, bieden wij ook zakelijke arrangementen voor bedrijven en verenigingen met onder andere aangepaste fitness- en aerobicactiviteiten, conditietrainingen, revalidatieprogramma's en groepstrainingen op afspraak. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Keurmerken & Certificaten
Sportdomein Eijsden is een sportcentrum waarbij de focus ligt op het leveren van kwaliteit aan onze klanten. Wij beschikken over diverse keurmerken en certificaten om ons te onderscheiden van andere aanbieders. Daarnaast zijn wij geregistreerd op het Europese EREPS systeem, een database met gediplomeerde centra en instructeurs.

 

Privacy policy

Sportdomein Eijsden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportdomein Eijsden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sportdomein Eijsden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn
Sportdomein Eijsden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Sportdomein Eijsden, Joseph Partounsstraat 8, 6245 KN Eijsden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Sportdomein Eijsden

  

 

Volg Ons